Hovedside‎ > ‎

CE-merking

Generell informasjon om CE-merking  

Bokstavene "CE" står for "communitas Européen". CE-merking indikerer at et produkt oppfyller en europeisk teknisk standard kjent som den Harmoniserte Europeiske Norm (Hen). 
Merket er ment som et signal til ansvarlige myndigheter og bedrifter, dels for å vise at de forskjellige kravene / direktivene er oppfylt, og dels for å vise at nødvendig kontroll av produksjon er fulgt. Kravene gjelder helse, miljø og sikkerhet. 

Ulike myndigheter fører tilsyn for å sikre at de ulike kravene / direktivene blir fulgt. Når et produkt oppfyller kravene i loven og er CE-merket, kan det selges i hele EU / EØS-området uten ytterligere godkjennelser, justeringer og re-testing. Standardene er innført for å fjerne tekniske hindringer for handel med byggevarer i Europa. 

For spesifikk informasjon om våre CE-merket: 

CG Glass AS har brukt den nordiske Kiwa å sertifisere sine produkter. Det er et selskap som tester og sertifiserer produkter i Europa. Alt arbeid innen CG-Glass AS har blitt dokumentert, fra innkjøp, bestillinger av forsyninger til utstyr til vedlikehold og klager. Kiwa gjør kontroll av teknisk dokumentasjon, inspeksjon av fabrikken og produksjon, testing, kontinuerlig overvåking og evaluering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontroll. 

CG-Glass AS har pr i dag følgende CE-merkede produkter: 

1. EN 1279-6 ISOLERGLASSRUTER - 
Trykk på bildet til høyre for større versjon av godkjenningen.
Comments