Hovedside‎ > ‎OM CG Glass & Fasade‎ > ‎

Bedriftens historie

Christianssands Glassmagasin ble grunnlagt av Carl Thisted 1. desember 1880.

1880 
Forretningen startet opp i Hr. Kjøbmand Rassmussens Gaard på hjørnet av Markens-gate og Dronningensgate, der hvor vi i dag finner
Mc Donalds Hamburgerresturant. Her lå Britannia Hotel, som i 1880 ble kjøpt av Thv. Rasmussen og ominnredet til forretningslokaler. Glassmagasinet fikk hjørnebutikken. I 1885 overtok Aanen Tjomsaas forretningen. I 1892 inntraff den store brannkatastrofen som la nær på halve Kristiansand i aske, og som også tok med seg kjøpmann Rasmussens gård, og dermed Christianssand Glass
magasin. Brannen førte til at Christianssand Glasmagasin flyttet tversover gaten, ettersom  Tjomsaas kjøpte en tomt av bokhandler Grøntoft og oppførte en murgård hvor Christianssand Glass-magasin har hatt tilhold siden.

1913  I 1913 skjedde et tideverv, i og med at brødrene Ingvald og Aage Grønningsæter kom inn i bildet. Deres eldre bror, Anton, var i 1910 blitt ansatt som bestyrer ved det daværende Kristiansand Nikkelraffineringsverk, idag Xstrata Nickel Nikkelverk. Han fikk forståelse av at Aanen Tjomsaas var innstilt på å selge Christianssand Glasmagasin, og gjorde en henvendelse til sine brødre i den anledning. De kom, de så, og de kjøpte. I 1954 ble Aage Grønningsæters sønn, Ole Grønningsæter, og Ingvald Grønningsæters sønn, Arne Grønningsæter, tatt opp som kompanjonger, og ikke lenge etter ble firmaets datterselskap - glassmesterforretningen - dannet under ledelse av Aage Grønningsæters yngste sønn, Ivar Grønningsæter.

1957  I 1957 ble det oppført et nybygg i Dronningensgate med plass til glassmesterforretningen, samt betydelig større lager. Det holdt imidlertid ikke i stort mer enn 10 år, så måtte det oppføres et nytt verksted- og lagerbygg på industriområdet på Lund, utenfor selve bykjernen.


1984  I 1984 kjøpte Christianssands Glasmagasin Glassmesterforretning A/S firmaet A/S Norsk Panolook i Risør som var blitt startet sommeren 1970. A/S Norsk Panolook produserte isolerglass. 80-tallet var preget av stor virksomhet i byggebransjen, og produksjonskapasiteten i Risør viste seg etter hvert å bli for liten.


1988  I 1988 ble derfor CG Glass startet på Birkeland, og produksjon av isolerglass foregikk da både på Birkeland og i Risør. Mot slutten av 1980 tallet avtok virksomheten i byggebransjen, og i 1989 fusjonerte A/S Norsk Panolook med Christianssands Glasmagasin Glassmesterforretning A/S, og produksjonsutstyret til A/S Norsk Panolook ble flyttet til lokalene på Birkeland. Hele konsernets isolerglassproduksjon foregår derfor idag på CG Glass.


1994 I 1994 overtok CG engroslageret til Christianssands Glasmagasin Glassmesterforretning A/S, noe som har medført at CG idag framstår som den største glassgrossist på Sørlandet.


1995 I 1995 investerte CG i to sager for å skjære brann og sikkerhetsglass. Den ene saga er en Diamantking 6000 som er den eneste av sitt slag i Skandinavia. Med denne saga kan CG bearbeide platestørrelser på opptil 600x321 cm, og glasstykkelser opptil 80mm. Den andre saga, en Sagomatrice 380, gjør CG også istand til å skjære fasonger og buede glass i tykkelse opptil 100 mm. I mars 1997 installerte CG nytt laminatskjærebord til skjæring av laminert glass. Bordet er av typen Lisec VSL-45, og er det eneste av sitt slag i Skandinavia. Med dette bordet kan CG bearbeide platestærrelser på opptil 600 x 321 cm, og glasstykkelser opptil 2 x 12 mm samt folietykkelser opp til 3,8 mm (tilsv. 10 lag PVB folie)


2003  Grunnet kraftig vekst flyttet CG inn i ny fabrikk på Moseidmoen på Vennesla ved
årskiftet 2002/03. Fabrikken er på 6000 m2, og er skreddersydd til bedriftens behov. Det er mulig å bygge på til totalt 8000m2.
Comments