Hovedside‎ > ‎OM CG Glass & Fasade‎ > ‎

Kvalitetspolitikk

Lederskap
Kvalitetsarbeidet bygger på ledelsens stadige engasjement i
kvalitetsspørsmål. 
Ledelsen skal gjennom personlig, aktivt og synlig engasjement støtte kvalitetsaktiviteter i alle deler av virksomheten både økonomisk, moralsk og med 
ledelsesressurser. Lederskapets viktigste oppgave er å sette synlige mål og skape forutsetninger for hver medarbeider.

Kunden i sentrum
Kvalitet bedømmes av kunden som står i sentrum for alt vi gjør. Vi forplikter oss til å tilfredsstille alle våre kunders behov, eksterne som interne og overgå deres forventninger til oss som leverandør av de varer og tjenester som kommer inn under våre forretningsområder.

Stadig forbedringer
Vi skal kontinuerlig streve etter å forbedre våre produkter og prosesser for å tilfredsstille markedets stadig økende krav. Hver enkelt del av virksomheten er en prosess, med kunder og leverandører, som stadig kan utvikles og forbedres.

Alles medvirkning
Alle medarbeidere skal engasjeres i arbeidet med å tilfredsstille kunden. Medarbeiderne er vår største ressurs. Den kvalitet hver enkelt oppnår i sitt arbeid er grunnmuren i virksomhetens totalkvalitet.  Hver enkelt medarbeider har ideer, ambisjoner og evner, som kan drive bedriften framover.  Visjoner og ideer bidrar til stadig utvikling og forbedring av virksomheten.

Enhver leveranse skal skape tillit hos kunden og være en rekommandasjon for kommende forretninger og stadfeste CG-Glass A/S anseende på markedet.

Miljø
CG-Over hele verden er det økende etterspørsel etter kvantitativ informasjon om miljøprestasjon til produkter. For å etterkomme dette kravet, ble et frivillig Environmental Product Declaration program satt opp av industrien for flere år siden. Det EPD-systemet er en måte å gi vitenskapelig basert, verifisert og sammenlignbar miljøinformasjon.

CG Glass anerkjenner sammen med hovedleverandør på glassprodukter, AGC Glass Europa, fullt ut behovet for en slik harmonisert tilnærming akseptert av industrien selv, offentlig sektor og ikke-statlige organisasjoner verden rundt. Det EPD-systemet har støtte fra den internasjonale industrien og EUkommisjonen. Bedrifter og organisasjoner i land over hele verden arbeider for å forbedre systemet.

For å utvikle dette EPD-systemet, er en livsløpsanalyse nødvendig. CG Glass deltar gjennom AGC Glass Europa aktivt i LCA for europeisk float glass som en del av "Glass for Europa"-programmet. 


Målsettning
CG-Glass A/S skal innen sine forretningsområder tilby de beste produkter som det går å oppdrive på markedet, og virksomheten skal være et forbilde for våre forbindelser når det gjelder kvalitet og service.
Comments