BrannglassBrannglass av typen Pyrobel/Pyrobelite fra Glaverbel er laminert med brannmotstadige sjikt som gjør at glassene vil svelle opp og isolere mot varme i tillegg til at de stopper røyk og flammer hvis det skulle begynne å brenne.

Det de ikke tåler er UV-lys fra sola eller spotlights. De må derfor monteres på en slik måte at det UV-sperresjiktet som glasset har blir riktig. 

Glassene tåler heller ikke temperaturer på 40 garder eller mer over tid. Det betyr at solavskjerming må skje i ytterglasset eller utvendig, samt at innvendige gardiner ikke må trekkes for når solen skinner på glasset.

UV-lys og varme starter en reaksjon som først vil danne små mikobobler, som så utvikles til glassene blir helt hvite.
Brannhemmende glass

Brannskillende konstruksjoner har som viktigste formål å forsinke brannspredning og sikre effektiv og sikker rømming. Brannhemmende ruter leveres med brannmotstand på mange nivåer, og det skal være nedfelt i forskrifter hvilke krav som stilles.

Pyrobel
Multilaminert glass i brannmotstandsklasse EI (15-120 minutter). Fås som enkeltglass til interiørbruk og 2 lags isolerruter til eksteriørbruk. Glasset kan kombineres med andre funksjoner slik som solbeskyttelse. Lystransmisjon: 71-86 prosent, avhengig av oppbygning av isolerruten. Lyddemping 31-46 dB.

Pyrobelite
Multilaminert glass i brannmotstandsklasse EW (30-60 minutter) som gir beskyttelse mot røykgasser og flammespredning og delvis beskyttelse mot varmestråling. Lystransmisjon: 85-89 prosent. Lyddemping 31-38 dB.
Comments