Herdet glassVed en varmeprosess med kontrollert avkjøling kan glass herdes. Glasset tilføres kontrollerte spenninger. Glasset blir da 4-5 ganger sterkere enn vanlig glass i samme tykkelse. I tillegg vil det ha langt større motstand mot varmebelastninger. Det åpner for uendelig mange nye bruksmuligheter for glass og det ser vi mange eksempler på i hverdagen. Det er stort sett bare å slippe fantasien løs.

Det er allikevel en del ting vi må passe på. Etter at glasset er herdet lar det seg ikke bearbeide. Det kan ikke slipes, skjæres eller bores hull i. Alt dette må skje før herding. Dersom glasset blir utsatt for skarpe slag som er så kraftig at det blir hull i glassoverflaten vil det inntre brudd. Herdet glass er også utsatt for kantskader dersom de ikke er montert i ramme. Får glasset store nok skader i kanten kan det før til at det granulerer. Skulle så galt skje, vil spenningene i glasset utløses, og resultatet blir mange små glassbiter som kan forårsake helt ubetydelige skjærskader, særlig sammenlignet med vanlig glass som får lange sylskarpe spisser. Derfor er herdet glass klassifisert som sikkerhetsglass.

Herdet glass som har granulert

Herdet glass knuser ikke, det granulerer i små glassbiter. Et spørsmål vi får svært ofte er om herdet glass kan ”eksplodere” uten ytre påvirkning. Svaret er at det kan det ikke. I noen ytterst få tilfeller kan dette skje, men all erfaring viser at glasset ved bruk har blitt utsatt for skader. Dette kan for eksempel skje ved at det er montert uten tilstrekkelig kantklaring, slik at det har vært direkte kontakt mellom glasset og for eksempel en metallramme. Direkte kontakt mellom herdet glass og hardere materialer, som betong, stål eller murstein, kan føre til kantskader, og dermed at det herdede glasset granulerer. Det er altså først når en skade har skjedd at glasset ”eksploderer”.
Comments