Laminert glassGlass kan lamineres. Som laminat mellom glassrutene brukes det en tynn plastfolie Denne plastfolien er utrolig seig og den er ved en varmebehandling limt til glasset slik at glass bitene holdes på plass hvis ruten blir knust. Det gjør at det ikke blir farlige glassbiter som kan forårsake skader på person. 

Laminert glass er derfor klassifisert som sikkerhetsglass. Myndighetene krever at det skal anvendes sikkerhetsglass i dører og sidefelt slik at skader unngåes. Oftest er det barn og ungdom som risikerer å bli utsatt for skader på glass fordi de opptrer annerledes enn voksne. Glasskader kan være veldig alvorlig og føre til varig invaliditet. 

For å unngå slike skader krever myndighetene at det i dører og sidefelt skal anvendes sikkerhetsruter.
Det er mulig å laminere flere lag glass og folie for eksempel til skuddhemmende ruter. Til vanlig bruk vil som regel t ola gs laminert glass være tilstrekkelig. Ønskes det større styrke er det mulig å laminere herdet glass. 

Glassbitene henger fast i folien og kan ikke forårsake skader.
Trygghet

På grunn av styrken og seigheten i plastfolien vil glasset være vanskeligere å trenge gjennom. Et innbrudd vil ta lengre tid og det vil kreve verktøy for å komme gjennom. Dette bidrar til å sikre verdier og personer og det skaper en trygghet. En trygghet for at uvedkommende ikke lett kan ta seg inn i boligen din. Laminert glass er innbruddshemmende. Oppbygning av ruten med antall glasslag og laminat vil være avhengig av ønsket sikringsgrad og verdiene som skal beskyttes. 
Comments