shutterstock_94651450.jpg

Brannvern glass

Brannvernforskrifter kan inneholde krav til sikre rømningsveier og hindring av brannspredning mellom rom eller deler av bygninger. Testet og sertifisert brannglass gir muligheten til å tilfredsstille kravene selv med en utstrakt bruk av glass.

 

CHRISTIANSSAND GLASMAGASIN - SIDEN 1880

+47 38 14 96 60

(24t Vaktordning)

Besøk: Ægirsvei 2, 4632 Kristiansand
Post: Postboks 1644, 4688 Kristiansand
Org: 913 106 164 / Startbankid: 141152

  • Facebook
  • Instagram

©2021  Glass & Fasade | Glassmester | Fasadebygger | Service