Laminert.jpg

Laminert Glass

Laminert glass er flere lag glass som settes(lamineres) sammen med plastfolier av polyvinylbutyral (PVB), i sandwichformat


Lagene av glass og folielaminat hetes opp, slik at folien limer seg til glasset. Deretter settes hele glasset inn i et trykkammer, hvor folien under høyt trykk smelter sammen med glasset. Dermed blir det laminerte glasset seigt og vanskelig å forsere eller slå i stykker.