I 1993 var Ole og Ivar sin nevø Eivind Brøvig ferdig utdannet Sivilingeniør med en Master i Kvalitetsteknikk ved Linköpings tekniske høgskole (LiTH).

Ettersom Brødrene Bøckmann solgte Skandinavias største og mest moderne isolerglassfabrikk til Saint Gobain og flere produsenter ble kjøpt om av Interpane / Pilkington så derfor Eivind muligheter i glassbransjen.

Eivind tok etterhvert fagbrev, og ble siden Glassmester. Han driver- og videreutvikler gruppens håndverk og industrivirksomheter videre sammen med dyktige medarbeidere i alle ledd.

 

 

INTRANETT