CHRISTIANSSAND GLASMAGASIN - GLASMAGASINET

Siden 1880

I 1880 startet Christianssand Glasmagasin opp i Hr. Kjøbmand Rassmussens Gaard på hjørnet av Markens-gate og Dronningensgate, der hvor vi i dag finner Mac Donald’s. Her lå Britannia Hotel, som i 1880 ble kjøpt av Thv. Rasmussen og ominnredet til forretningslokaler.

I 1885 overtok Aanen Tjomsaas forretningen. I 1892 inntraff den store brannkatastrofen som la nær på halve Kristiansand i aske, og som også tok med seg kjøpmann Rasmussens gård, og dermed Christianssand Glasmagasin. Brannen førte til at Christianssand Glasmagasin flyttet tvers over gaten, ettersom Tjomsaas kjøpte en tomt av bokhandler Grøntoft og oppførte en murgård hvor Christianssand Glasmagasin hadde tilhold siden.Grønningsæter, og Ingvald Grønningsæters sønn, Arne Grønningsæter, tatt opp som kompanjonger.